חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
16 ימים
51 ימים
33 ימים
49 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בתשרי
ו' בסיון.
ה' באייר
א' בסיון
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג השבועות
חג הביכורים
חג הקציר
חג מתן תורה
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מאכלי בשר
מפרות שבעת המינים
מאכלי חלב
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התורה
ארון הברית
שישה סדרי משנה
התלמוד
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אליהו הנביא
דוד המלך
אברהם אבינו
משה
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
מגילת שיר השירים
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של משה רבנו
האמא של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לעלות לרגל לבית המקדש
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
להתפלל לה' ולומר סליחות
לאכול מאכלי חלב ובשר